Καταναλωτική πίστη, τι είναι αυτό;

Η καταναλωτική πίστη είναι ένα δάνειο που αφορά πράξεις άλλες από εκείνες που σχετίζονται με ακίνητα. Ειδικότερα, ανταποκρίνεται σε απαίτηση ταμειακής ροής ενός δανειολήπτη που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει την αγορά καταναλωτικών αγαθών.

Επομένως, δεν είναι απαραιτήτως μια επηρεαζόμενη πίστωση, δηλαδή μια πίστωση που ενεργοποιείται για την αγορά ενός προϊόντος και την παρουσίαση του τιμολογίου του (όπως για την πίστωση αυτοκινήτου).

Ένα καταναλωτικό δάνειο χορηγείται από ένα εξειδικευμένο πιστωτικό ίδρυμα ή μια τράπεζα στο βαθμό που ο οφειλέτης είναι σε θέση να το αποπληρώσει.

Έτσι, κάθε δανειολήπτης πρέπει να γνωρίζει την καταναλωτική του ικανότητα δανεισμού πριν υποβάλει αίτηση για καταναλωτική πίστη και να μάθει για τα επιτόκια δανεισμού που προσφέρει η καταναλωτική πίστη στην αγορά.

Καταναλωτικό δάνειο: ποιο ποσό μπορεί να δανειστεί και για ποια διάρκεια;

Το ποσό των καταναλωτικών δανείων που προσφέρει η AHSX FINANCE ορίζεται μεταξύ 1.000 και 50.000 ευρώ. Η περίοδος αποπληρωμής εξαρτάται από τις δυνατότητες του δανειολήπτη, αλλά και από το ίδιο το ποσό του δανείου. Στην AHSX FINANCE, μπορείτε να δανειστείτε μεταξύ 6 μηνών και 84 μηνών.