Spotřebitelský úvěr, co to je?

Spotřebitelský úvěr je úvěr, který se týká jiných operací, než které se týkají nemovitostí. Konkrétněji reaguje na požadavek na peněžní toky dlužníka, který si přeje financovat nákup spotřebního zboží.

Nejedná se tedy nutně o dotčený kredit, tedy o kredit, který se spouští při nákupu produktu a předložení jeho faktury (jako u kreditu na auto).

Spotřebitelský úvěr poskytuje specializovaná úvěrová instituce nebo banka v rozsahu, v jakém je dlužník schopen jej splácet.

Každý vypůjčovatel tedy musí znát svou kapacitu spotřebitelského úvěru, než požádá o spotřebitelský úvěr, a dozvědět se o výpůjčních sazbách, které nabízí trh spotřebitelských úvěrů.

Spotřebitelský úvěr: jakou částku si lze půjčit a na jakou dobu?

Výše spotřebitelských úvěrů nabízených AHSX FINANCE je stanovena v rozmezí 1 000 až 50 000 eur. Doba splácení závisí na kapacitách dlužníka, ale také na výši samotného úvěru. U AHSX FINANCE si můžete půjčit od 6 měsíců do 84 měsíců.