Výhody osobní půjčky

Někdy nemáte dost peněz na financování projektu svých snů. Plánování svatby, cestování, výměna auta nebo domácí práce jsou nákladné životní projekty, které někdy vyžadují osobní půjčku.

V AHSX FINANCE vám nabízíme novou 100% online osobní půjčku pro financování vašeho projektu; můžete svou smlouvu podepsat na dálku a přímo si stáhnout dokumenty potřebné k dokončení své osobní kreditní zprávy. Tato online žádost o osobní půjčku je jednoduchá, rychlá a transparentní. Řešení financování, které vám navíc umožní těžit z obzvláště atraktivní pevné roční výpůjční sazby (nebo roční procentní sazby). Dost na to, aby váš projekt ožil, aniž byste se museli starat o další den!

Co je to osobní půjčka?

Osobní půjčka je úvěr, o kterém se říká, že je "neovlivněn". Částka půjčená z osobní půjčky totiž neodpovídá přesné koupi nemovitosti (auto, motorka, nemovitost atd.). Osobní půjčka se tedy nespouští po předložení faktury jako u "postoupených" půjček, ale pouze splňuje požadavek domácnosti na hotovost. V konečném důsledku může dlužník svobodně naložit s výší úvěru, jak uzná za vhodné, ať už na financování spotřebního zboží (auto, lednička, jídlo atd.) nebo na jakoukoli jinou službu. Tento typ úvěru může poskytnout buď banka, nebo finanční organizace specializující se na půjčky.

Splácení osobní půjčky se obvykle provádí každý měsíc. Její doba trvání, sjednaná ve smlouvě, se liší podle výše úvěru a finančních možností dlužníka. V měsíčních splátkách je zohledněna celková výše úvěru a doba jeho trvání, RPSN (roční procentní sazba) a také pojištění, pokud si ho dlužník upsal.

A co pojištění smrti dlužníka?

Před poskytnutím úvěru může věřitel požadovat, aby dlužník uzavřel pojištění. A to, ačkoli to zákon nevyžaduje. V každém případě je v zájmu dlužníka toto volitelné pojištění zvážit. Protože v případě platební události, například v důsledku ztráty zaměstnání nebo úmrtí, je to pojištění, které uhradí zbývající kapitál.

Je také důležité vědět, že i když vám poskytovatel půjčky nabídne pojištění vaší osobní půjčky, můžete se obrátit na provozovnu dle vašeho výběru.

Podpůrné dokumenty k založení osobního souboru půjčky

Přijetí osobní půjčky závisí především na zdrojích a majetku žadatele. Je skutečně zásadní zajistit, aby její finanční situace a kapitál umožnily dostát měsíčním splátkám.

Pro sestavení vašeho spisu si tedy AHSX FINANCE vyžádá podpůrné dokumenty požadované zákonem nebo v souladu s praxí bankovních institucí. Nebudeme vás však žádat o poskytnutí originálních dokumentů: stačí nahrát své podpůrné dokumenty na naši platformu.

Nakonec budete požádáni o poskytnutí kompletního souboru, abyste mohli získat nabídku půjčky.