Pojištění domácnosti: co říká zákon?

Nájemce: povinnost

Pro každého nájemce zákon č. 89-462 ze dne 6. července 1989 stanoví, že je povinen uzavřít pojištění proti rizikům, na která musí jako nájemce reagovat. Pojištění domácnosti je tedy předpokladem pro přístup k bydlení a pronajímatel může požádat o roční potvrzení o pojištění domácnosti. Toto pojištění zaručuje majiteli náhradu škody v případě pojistné události.

Majitel: důrazné doporučení

Zákon na rozdíl od nájemníků nevyžaduje, aby si pronajímatelé kupovali pojištění domácnosti. Na druhé straně je zásadní občanskoprávní odpovědnost, která kryje materiální škody nebo újmu na zdraví způsobenou jiným. Pojištění domácnosti s více riziky pokryje ubytování a majetek obyvatel v případě požárů, škod způsobených vodou, přestupků a dalších typů škod.