Потребителски кредит, какво е това?

Потребителският кредит е заем, който се отнася до операции, различни от тези, свързани с недвижими имоти. По-конкретно, той отговаря на изискването за паричен поток на кредитополучател, който желае да финансира покупката на потребителски стоки.

Следователно не е задължително засегнат кредит, тоест кредит, който се задейства при покупката на продукт и представянето на фактурата му (като за кредит за кола).

Потребителски заем се отпуска от специализирана кредитна институция или банка, доколкото кредитополучателят е в състояние да го изплати.

По този начин всеки кредитополучател трябва да знае капацитета си за потребление, преди да кандидатства за потребителски кредит и да научи за лихвените проценти, предлагани от пазара на потребителски кредити.

Потребителски заем: каква сума може да бъде взета и за каква продължителност?

Размерът на потребителските заеми, предлагани от AHSX FINANCE, е определен между 1000 и 50 000 евро. Срокът за изплащане зависи от капацитета на кредитополучателя, но също така и от размера на самия заем. Във AHSX FINANCEА можете да вземате назаем между 6 месеца и 84 месеца.