Consumentenkrediet, wat is het?

Consumentenkrediet is een lening die betrekking heeft op andere operaties dan die met betrekking tot onroerend goed. Meer specifiek beantwoordt het aan een cashflowbehoefte van een kredietnemer die de aankoop van consumptiegoederen wil financieren.

Het is dus niet noodzakelijkerwijs een getroffen krediet, dat wil zeggen een krediet dat wordt geactiveerd bij de aankoop van een product en de presentatie van de factuur (zoals bij autokrediet).

Een consumentenlening wordt verstrekt door een gespecialiseerde kredietinstelling of een bank voor zover de kredietnemer deze kan terugbetalen.

Elke lener moet dus zijn leencapaciteit voor consumptie kennen voordat hij een consumentenkrediet aanvraagt, en moet leren over de leentarieven die door de consumentenkredietmarkt worden aangeboden.

Consumentenkrediet: welk bedrag kan worden geleend en voor welke duur?

Het bedrag aan consumptieve leningen dat AHSX FINANCE aanbiedt, ligt tussen de 1.000 en 50.000 euro. De aflossingsperiode is afhankelijk van de capaciteiten van de lener, maar ook van de hoogte van de lening zelf. Bij AHSX FINANCE kun je lenen tussen de 6 maanden en 84 maanden.