Konsumentkredit, vad är det?

Konsumentkredit är ett lån som avser annan verksamhet än den som avser fastigheter. Mer specifikt svarar den på ett kassaflödeskrav från en låntagare som vill finansiera köp av konsumentvaror.

Det är alltså inte nödvändigtvis en påverkad kredit, det vill säga en kredit som utlöses vid köp av en produkt och uppvisande av dess faktura (som för bilkredit).

Ett konsumtionslån beviljas av ett specialiserat kreditinstitut eller en bank i den mån låntagaren kan betala tillbaka det.

Därför måste alla låntagare känna till sin konsumtionslånekapacitet innan de ansöker om konsumentkrediter och lära sig om de låneräntor som konsumentkreditmarknaden erbjuder.

Konsumentlån: vilket belopp kan lånas och under vilken varaktighet?

Mängden konsumentlån som erbjuds av AHSX FINANCE är satt till mellan 1 000 och 50 000 euro. Återbetalningstiden beror på låntagarens kapacitet, men också på själva lånebeloppet. Hos AHSX FINANCE kan du låna mellan 6 månader och 84 månader.