Spotrebiteľský úver, čo to je?

Spotrebný úver je pôžička, ktorá sa týka iných operácií ako tých, ktoré sa týkajú nehnuteľností. Presnejšie reaguje na požiadavku na peňažné toky dlžníka, ktorý chce financovať nákup spotrebného tovaru.

Nie je to teda nevyhnutne dotknutý úver, to znamená úver, ktorý sa vyvolá pri kúpe produktu a predložení jeho faktúry (čo sa týka úveru na auto).

Spotrebný úver poskytuje špecializovaná úverová inštitúcia alebo banka v rozsahu, v akom je dlžník schopný ho splácať.

Každý dlžník musí preto pred podaním žiadosti o spotrebiteľský úver poznať svoju kapacitu požičiavania si na spotrebu a dozvedieť sa o úrokových sadzbách úverov, ktoré ponúka trh so spotrebiteľskými úvermi.

Spotrebný úver: akú sumu si možno požičať a na aké obdobie?

Výška spotrebiteľských úverov ponúkaných AHSX FINANCEOU je stanovená medzi 1 000 a 50 000 eur. Doba splácania závisí od kapacít dlžníka, ale aj od výšky samotného úveru. Vo AHSX FINANCE si môžete požičať od 6 mesiacov do 84 mesiacov.